Črna vojaška muha

ČRNA VOJAŠKA MUHA

Hermetia illucens, črna bojevniška muha, je pogosta in razširjena muha iz družine Stratiomyidae. Izvira iz Združenih držav Amerike, leta 2009 pa so jo prvič opazili tudi v Sloveniji. 
MORFOLOGIJA
Odrasla črna vojaška muha (Hermetia illucens) je običajno velika od 8 do 15 milimetrov in se pri nas pojavlja od aprila do oktobra. Njihova velikost je torej podobna velikosti drugih običajnih muh. Imajo robustno telo, ki je prekrito s črno ali temno sivo barvo. Sestavljene oči in krila ki so običajno prosojna in temna so značilnosti te živalske vrste. 
RAZMNOŽEVANJE
Vsaka samica lahko v enem leglu (v hlevski gnoj, kompost ali mrhovino) običajno odloži več jajčec (med 600 in 800). Jajčeca črne vojaške muhe (Hermetia illucens) so majhna in bela ter se nahajajo v skupkih. So ovalne oblike in imajo gladko površino ter so običajno pritrjena na primerno podlago, na kateri se bodo kasneje razvijale ličinke (mušji črvi). Samice črnih vojaških muh običajno iščejo substrate, ki so bogati z organskimi materiali, saj bodo ti materiali zagotovili hrano za razvijajoče se ličinke.
Po odlaganju jajčec se ličinke izležejo in se hitro razvijajo v mušje črve, ki so znani po svoji hitri rasti in hranilni bogatosti. To je ključen del življenjskega cikla črne vojaške muhe, ki jo naredi zanimivo za uporabo v različnih aplikacijah, kot so krma za živali in recikliranje odpadkov.
Jajčeca se po približno štirih dneh razvijejo v ličinke, ki se prehranjujejo z rastlinskimi ostanki in mrhovino zato se jih ponekod uporablja za predelavo ostankov rastlinskega in živalskega izvora, pa tudi za nadzor populacije domače muhe (Musca domestica), saj se njune ličinke hranijo z isto hrano.
Po 10 in 14 dnevih preidejo ličinke v zadnjo fazo pred zabubljanjem. Po približno 30 dneh se ličinke razvijejo v odraslo žival.
Ličinke v zadnji fazi in bube se uporabljajo kot hrana za razne domače živali, dodajamo jih v hrano za ptice, perjad, ribe, prašiče, kuščarje, želve in pse.
Od poznega 20. stoletja je muha vedno bolj vzbujala pozornost zaradi svoje uporabnosti za recikliranje organskih odpadkov in proizvodnjo živalske krme.
 Čeprav so precej majhne, črne vojaške muhe igrajo pomembno vlogo v naravnih ekosistemih in so zaradi svojih hranilnih lastnosti in okoljske koristi postale zanimive tudi v različnih človeških dejavnostih. 
ŽIVLJENJSKI CIKEL
 1. Življenjski cikel črne vojaške muhe:

  • Jajčeca: Življenjski cikel črne vojaške muhe se začne z odlaganjem majhnih, belih jajčec s strani odraslih muh na primerno podlago, na kateri se bodo ličinke razvijale.
  • Ličinke (mušji črvi): Iz jajčec se izležejo majhne črne ličinke, ki jih imenujemo mušji črvi. Te ličinke so zelo hranilno bogate in se izredno hitro razvijajo. V tem stadiju se mušji črvi aktivno hranijo z organskimi odpadki ali predhodno pripravljeno krmo.
 2. Razmnoževanje:

  • Odrasle muhe so običajno velike od 8 do 15 mm. Samice odlagajo jajčeca v primerno okolje z dovolj organskih materialov, ki bodo zagotovili hrano ličinkam. Odrasle muhe so ponavadi črne barve, imajo robustno telo in sestavljene oči.
 3. Pupa:

  • Ko mušji črvi dosežejo določeno stopnjo razvoja, se preoblikujejo v pupo. V tej fazi se sami zaprejo v trdo lupino, znano kot pupalna lupina. V tej lupini poteka notranje preoblikovanje, ko se ličinke preoblikujejo v odrasle muhe.
 4. Odrasle muhe:

  • Po obdobju preobrazbe iz pup v odrasle muhe se lupina razbije, in iz nje pridejo odrasle muhe. Odrasle muhe živijo le nekaj tednov in se osredotočajo na razmnoževanje. Njihova prehrana je precej omejena, saj se v tem stadiju ne hranijo z organskimi odpadki ali drugimi materiali.
 5. Uporaba črnih vojaških muh:

  • Krma za živali: Mušji črvi, ki so hranilno bogati in imajo visoko vsebnost beljakovin, so postali zanimiva alternativa tradicionalni živalski krmi. Vsebujejo tudi pomembne aminokisline, ki so bistvene za zdravje živali.

  • Recikliranje odpadkov: Črne vojaške muhe so izjemno učinkovite pri razgrajevanju organskih odpadkov. Uporabljajo se za predelavo organskih odpadkov, kot so ostanki hrane iz restavracij, gospodinjstev in industrije. Na ta način pomagajo zmanjšati količino odpadkov na odlagališčih in prispevajo k bolj trajnostnemu ravnanju z odpadki.

  • Gnojilo: Iztrebki mušjih črvov, znani kot frass, so bogati z hranili in so odlično naravno gnojilo za rastline. Uporablja se v kmetijstvu in vrtnarstvu za spodbujanje rasti rastlin in izboljšanje plodnosti tal.

  • Biotehnologija: Črne vojaške muhe se preučujejo tudi v biotehnoloških aplikacijah, kot so čiščenje okolja, raziskave genetike in uporaba v medicinskih in farmacevtskih raziskavah.

Skupaj z njihovimi hranilnimi lastnostmi in učinkovitostjo pri predelavi odpadkov je črna vojaška muha postala pomembna v smislu trajnostne pridelave hrane in okoljskega ravnanja.

 
Back to blog