Krožno gospodarstvo je model proizvodnje in potrošnje, ki vključuje delitev, zakup, ponovno uporabo, popravilo, obnovo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov, dokler je to mogoče.

Cilj takšnega gospodarstva je reševanje globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe, izguba biotske raznovrsnosti, odpadki in onesnaževanje, s poudarjanjem izvedbe treh osnovnih načel modela, ki temelji na oblikovanju. Tri načela, potrebna za prehod v krožno gospodarstvo, so: odprava odpadkov in onesnaževanja, kroženje izdelkov in materialov ter regeneracija narave.

V današnjem svetu se soočamo z velikim problemom zavrženosti hrane. Po uradnih podatkih v Sloveniji zavržemo 68 kg hrane na prebivalca. Ker ima ta hrana še vedno bogato hranilno vrednost in jo je škoda zavreči, jo lahko mi s pomočjo ličink spremenimo v krmo, priboljške za naše kosmate ljubljenčke ali celo v bogato gnojilo.